สรรพคุณและประโยชน์

มีโปรตีนเป็นสารอาหารชนิดหนึ่งที่จำเป็นสำหรับร่างกาย มีเป็นจำนวนมากในเนื้อหมู ส่วนประกอบทางเคมีของโปรตีน คือ กรดอะมิโน (aminoacid)  ซึ่งร่างกายเราจะนำเอากรดอะมิโนเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างโปรตีนมากมายหลายชนิด สิ่งที่ร่างกายได้รับจากโปรตีน ได้แก่  ช่วยในการเจริญเติบโต ซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนที่สึกหรอ