สรรพคุณและประโยชน์

– ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง
– ถั่วให้โปรตีน
– น้ำกระทำให้พลังงานในรูปของไขมัน
– แป้งในข้าวเหนียวช่วยให้ร่างกายคล่องแคล่ว
– แคลเซียมช่วยต่อเติมส่วนที่สึกหลอของร่างกาย